Αποτελέσματα Πρακτικής Εξάσκησης

Οι φοιτητές του Μεταπτυχιακού Προγράμματος συμμετέχουν σε αναλυτικό και υποχρεωτικό για όλους πρόγραμμα Πρακτικής Εξάσκησης. Αυτό συμπεριλαμβάνει ανάπτυξη βασικών αλλά και προηγμένων ελάχιστα επεμβατικών δεξιοτήτων (χειρισμός αντικειμένων, προσανατολισμός στο χώρο, παρασκευή ιστών και πλάνων, συρραφή και πραγματοποίηση κόμπων κ.α.), αλλά και εκπαίδευση πάνω σε προπλάσματα αλλά και σταθμούς εξάσκησης (simboxes), προσομοιωτές (surgical simulators), καθώς και στο χώρο του χειρουργείου, με συμμετοχή σε πραγματικές χειρουργικές επεμβάσεις. Επίσης, οι φοιτητές υποχρεωτικά εξασκούνται και σε κονσόλα εκπαίδευσης (training console) του συστήματος ρομποτικής χειρουργικής DaVinci Xi.

Κατά τη διάρκεια της διετούς τους φοιτήσεως, οι φοιτητές παρακολουθούνται τακτικά και οι επιδόσεις τους καταγράφονται και αναλύονται από το διδακτικό προσωπικό, ώστε να μπορούν να γίνουν στοχευμένες, εξατομικευμένες διορθώσεις σε κάθε φοιτητή ξεχωριστά, με βάση την αντίληψή του και τις προσωπικές του ιδιαιτερότητες κατά την τεχνική του εκπαίδευση. Αποτέλεσμα αυτής της εξαιρετικά αναλυτικής και ενδελεχούς προσέγγισης είναι η αποδεδειγμένη με μετρήσεις βελτίωση στο 100% των φοιτητών: κατά τη διάρκεια του πρώτου κύκλου μαθημάτων του ΠΜΣ (2019 – 2021), όλοι ανεξαιρέτως οι φοιτητές επέδειξαν σταθερά βελτιωμένες βαθμολογίες κατά την αξιολόγηση των λαπαροενδοσκοπικών και ρομποτικών τους δεξιοτήτων.

Ενδεικτικά αναφέρουμε την αξιολόγηση των φοιτητών μας ως προς τις ρομποτικές τους δεξιότητες: όλοι οι φοιτητές βαθμολογήθηκαν σε 14 ασκήσεις του DaVinci™ Skills Simulator™ της Intuitive κατά τη διάρκεια των διετών τους σπουδών. Η βαθμολόγηση έγινε αυτόματα από το σύστημα εκπαίδευσης και προσομοίωσης χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, κρατώντας σταθερές τις παραμέτρους που αφορούσαν στον κάθε φοιτητή και με τα ίδια ζητούμενα σε κάθε συνεδρία εκπαίδευσης. Η ανάλυση των βαθμολογιών έδειξε στατιστικά πολύ σημαντική βελτίωση, τόσο σε όλες τις επιμέρους ασκήσεις (p από 0,053 ως <0,0001, διαφορά στο μέσο όρο βαθμολογίας από 11,29% ως 58,54%), αλλά και στο σύνολο των επιδόσεων όλων ανεξαιρέτως των φοιτητών (p < 0,0001, 40,89% κατά μέσο όρο βελτίωση, CI 95% 36,74% – 45,04%).

Κύλιση προς τα επάνω