Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προηγμένη Λαπαροσκοπική και Βαριατρική Χειρουργική», που μετονομάζεται σε «Νέες Τεχνολογίες Χειρουργικής Πεπτικού – Ελάχιστα Επεμβατικές Τεχνικές – Βαριατρική Χειρουργική».

Γνωρίστε το Μεταπτυχιακό

Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα της Ιατρικής Σχολής Αθηνών, το οποίο απευθύνεται αποκλειστικά σε Χειρουργούς (ειδικευμένους και ειδικευόμενους), γεγονός που επισφραγίζει τη μοναδικότητά του σε Πανελλήνιο επίπεδο.

Το διετές αυτό ΠΜΣ συμπεριλαμβάνει δύο σημαντικά, υποχρεωτικά προς παρακολούθηση σκέλη: το θεωρητικό, το οποίο έχει εξασφαλισθεί μέσα από τη διδασκαλία έμπειρων και καταξιωμένων μελών ΔΕΠ και εξεχόντων στο είδος ιδιωτών, και το πρακτικό, με άσκηση σε σταθμούς προσομοίωσης, ηλεκτρονικούς προσομοιωτές, ρομποτικά συστήματα εκπαίδευσης, καθώς και σε δια ζώσης συμμετοχή σε χειρουργικές επεμβάσεις.

Με δυο λόγια, το ΠΜΣ πραγματεύεται όλες τις σύγχρονες επεμβατικές τεχνικές, οι οποίες εκφράζουν το παρόν και το μέλλον της Χειρουργικής, με στόχο να εκπαιδεύσει τη νέα γενιά Χειρουργών, και να τους προσδώσει ικανότητες και γνώσεις τέτοιου βεληνεκούς, ώστε να είναι σε θέση να  προσφέρουν υψηλής ποιότητας ανταγωνιστικές  υπηρεσίες υγείας, σε όλα τα επαγγελματικά περιβάλλοντα.

Αποκλειστικά για Χειρουργούς

Το ΠΜΣ απευθύνεται αποκλειστικά σε ειδικευμένους και ειδικευόμενους χειρουργούς, οι οποίοι διαθέτουν την απαραίτητη υποδομή γνώσεων, ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν στην απαιτητική θεωρητική και πρακτική διδασκαλία.

Εξ' Αποστάσεως Διδασκαλία

Για τους φοιτητές που διαμένουν εκτός Αττικής ή στο εξωτερικό, προβλέπεται η δυνατότητα παρακολούθησης εξ' αποστάσεως, με υποχρεωτική δια ζώσης παρακολούθηση όλων των πρακτικών ασκήσεων εφ' άπαξ κατά τη διάρκεια του εξαμήνου.

Θεωρητική και Πρακτική Εκπαίδευση

Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση, εκτός της θεωρητικής κατάρτισης, και στην πρακτική άσκηση, με υποχρεωτική συμμετοχή όλων των φοιτητών εξάσκηση σε simboxes, σταθμούς προσομοίωσης, ρομποτικά συστήματα εκπαίδευσης, αλλά και εκπαίδευση σε προπλάσματα αλλά και με συμμετοχή σε επεμβάσεις στο χώρο του χειρουργείου.

si-glyph-chart-increase

Βελτίωση Τεκμηριωμένη με Αποδείξεις

Η απόδοση των φοιτητών στις ασκήσεις πρακτικής βαθμολογείται, και η βελτίωση των τεχνικών δεξιοτήτων τους στη λαπαροενδοσκοπική και ρομποτική χειρουργική παρακολουθείται και αξιολογείται συνεχώς, ως του σημείου που θα κριθεί από τους βαθμολογητές ως επαρκής. Αυτό εγγυάται τη σαφή εξελισσόμενη βελτίωση τους, όπως αποδεικνύεται από την καμπύλη εκμάθησης του κάθε φοιτητή ξεχωριστά.

0
εξάμηνα
0 +
φοιτητές ανά διετία
0 +
εκπαιδευτές

Εγκαταστάσεις

Η πρακτική εξάσκηση των φοιτητών λαμβάνει χώρα σε εξαιρετικά σύγχρονα εκπαιδευτικά κέντρα, εξοπλισμένα με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας στη Χειρουργική εκπαίδευση και προσομοίωση. Η συνεργασία μας με το Network of Doctors’ Education (NoDE) Institute και τα στελέχη του, αλλά και το Κέντρο Καινοτομίας, Προσομοίωσης και Εμπειρίας Εκμάθησης (ISLE) της SofMedica μας δίνει τη δυνατότητα να προσφέρουμε ποιοτική, ουσιαστική και εντατική πρακτική εκπαίδευση στους ειδικευμένους και ειδικευόμενους χειρουργούς που φοιτούν στο ΠΜΣ. Η συμμετοχή των φοιτητών σε χειρουργικές επεμβάσεις δια ζώσης στη Λαπαροενδοσκοπική Χειρουργική Μονάδα του Παραρτήματος του ΓΝΑ «Ιπποκράτειο», με τρεις εξειδικευμένες λαπαροσκοπικές αίθουσες με σύγχρονο υλικοτεχνικό εξοπλισμό, ολοκληρώνει το πρόγραμμα πρακτικής εξάσκησης.

Διάρκεια Σπουδών – Συμμετέχοντες

Διάρκεια σπουδών:
4 ακαδημαϊκά εξάμηνα (τρία μαθησιακών κύκλων και ένα εκπόνησης διπλωματικής εργασίας)

Αριθμός φοιτούντων:
24 επιλεγμένοι από το σύνολο των υποψηφίων ειδικευμένων και ειδικευομένων χειρουργών, βάσει τυπικών και ουσιαστικών προσόντων

Ενότητες

Λαπαρο-
ενδοσκοπική Χειρουργική

Διερευνητική λαπαροσκόπηση, EMR/ESD, βασικές και προηγμένες λαπαροσκοπικής δεξιότητες

Ρομποτική Χειρουργική

Docking, χειρισμός, εκπαίδευση σε ρομποτικά συστήματα (Intuitive DaVinci series), tips and tricks

Χειρουργική Ανωτέρου Πεπτικού

Γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση, αχαλασία οισοφάγου, στρωματικοί όγκοι, καρκίνος στομάχου – οισοφάγου

Βαριατρική Χειρουργική

Μεταβολική – βαριατρική χειρουργική, λαπαροσκοπική επιμήκης γαστρεκτομή, γαστρική παράκαμψη κατά Roux-en-Y/μίας αναστομώσεως, νέες τεχνικές

Χειρουργική Κατωτέρου Πεπτικού

Εκκολπωματική νόσος, φλεγμονώδεις νόσοι του εντέρου, δυσπλαστικοί πολύποδες παχέος εντέρου, νεοπλασίες παχέος εντέρου, λαπαροσκοπική κολεκτομή, λαπαροσκοπική χαμηλή πρόσθια/κοιλιοπερινεϊκή εκτομή, TAMIS, TEM, TA-TME

Διεθνής Εκπαίδευση

Συμμετοχή εκπαιδευτών από το εξωτερικό, καταξιωμένων σε παγκόσμιο επίπεδο

Πρακτική Εξάσκηση

Εντατική εξάσκηση σε σταθμούς προσομοίωσης, simboxes, προπλάσματα και σε ρομποτική κονσόλα εκπαίδευσης

In-Hospital Training

Εκπαίδευση μέσα στο χώρο του χειρουργείου, με συμμετοχή σε πραγματικές χειρουργικές επεμβάσεις

Ουσιαστικά Αποτελέσματα

Όλοι οι φοιτητές του Μεταπτυχιακού συμμετέχουν υποχρεωτικά σε συνεδρίες πρακτικής εξάσκησης, σε όλες τις νεότερες ελάχιστα επεμβατικές τεχνολογίες (simboxes, σταθμοί προσομοίωσης, προπλάσματα, ρομποτική κονσόλα εκπαίδευσης, αλλά και σε πραγματικές επεμβάσεις στο χώρο του χειρουργείου). Η πρόοδος του κάθε φοιτητή καταγράφεται, παρακολουθείται και καθοδηγείται σε ατομικό επίπεδο από τους εκπαιδευτές, με αποτέλεσμα την αδιαμφισβήτητη βελτίωση των τεχνικών δεξιοτήτων όλων ανεξαιρέτως των εκπαιδευομένων, (p<0,0001, με μέσο όρο βελτίωσης 40,89% και CI 95: 36,74% – 45,04%) , όπως προκύπτει από τις αναλύσεις μας.

Εξ' Αποστάσεως
Παρακολούθηση

Τα μαθήματα του Μεταπτυχιακού κατανέμονται σε δύο σκέλη: θεωρητικά και πρακτικά. Και τα δύο σκέλη είναι υποχρεωτικά για όλους τους φοιτητές και κατανέμονται εντός των εβδομάδων κάθε εξαμήνου. Το Μεταπτυχιακό θα παρέχει την δυνατότητα σε ποσοστό 40% εκ των επιλεγμένων, οι οποίοι πιθανόν να διαμένουν μονίμως εκτός Αττικής ή στο εξωτερικό, να παρακαλουθούν εξ’ αποστάσεως τα θεωρητικά μαθήματα, και να προσέρχονται εφ’ άπαξ ανά εξάμηνο, προκειμένου να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης συγκεντρωτικά και σε εύλογα χρονικά όρια.

Γκαλερί Φωτογραφιών

Είπαν για Εμάς

Ένα μεταπτυχιακό φτιαγμένο από χειρουργούς για χειρουργούς, με όλα όσα έχουμε σκεφτεί ότι θα θέλαμε να μάθουμε ή να ακούσουμε. Τη θεωρία συμπληρώνει ισότιμα πραγματική εκπαίδευση hands-on με μέντορες, στην οποία αποτυπώνεται η προσωπική βελτίωση του κάθε φοιτητή. Καταξιωμένοι ομιλητές από όλη την Ελλάδα με ενδιαφέροντα θέματα και βίντεο παρουσιάσεις. Πραγματικό value for money!
Ιωάννης Γεωργόπουλος
Παιδοχειρουργός, Νοσ. Παίδων «Η Αγία Σοφία»
[…] Πρόκειται για ένα νέο ΠΜΣ που λειτούργησε σε υψηλά πρότυπα επαγγελματισμού, ειδικά σε μια τόσο δύσκολη χρονιά όπως το 2020 – 2021. Η ποιότητα των θεωρητικών διαλέξεων ήταν σε υψηλό επίπεδο, χωρίς να χάνεται χρόνος σε χιλιοειπωμένα και τετριμμένα θέματα, και ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες μου. Στα θετικά συγκαταλέγεται και η ενδελεχής συζήτηση σε υλικοτεχνικά θέματα και θέματα χειρουργικής τεχνικής. Ο χρόνος για ερωτήσεις ήταν ικανοποιητικός σε σύγκριση με άλλα μεταπτυχιακά προγράμματα. Τα πρακτικά μαθήματα, και κυρίως η εξοικείωση με το robot παρουσία εκπαιδευτών, αποτελεί το δυνατό χαρτί αυτού του ΠΜΣ.
Σπυρίδων Ροδίτης
Χειρουργός, Γενικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Κηφισιάς «Οι Άγιοι Ανάργυροι»
[…] Είναι ένα πρωτότυπο, καλοστημένο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα, που στόχο έχει, πέρα από τις θεωρητικές γνώσεις, να σε εξοικειώσει με το ρομπότ και να εξελίξει τις λαπαροσκοπικές τεχνικές σου. Οι ειδικοί στους αντίστοιχους τομείς προσιτοί και βοηθητικοί, τόσο στη θεωρία, όσο και στα πρακτικά. Το συνιστώ.
Παναγιώτα Δαλλά
Ειδικευόμενη Χειρουργικής, Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών
Ένα από τα πιο σοβαρά και οργανωμένα Μεταπτυχιακά Προγράμματα της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ. Εξαιρετικοί ομιλητές, αναλυτικά μαθήματα, πολλές ώρες πρακτικής άσκησης στο DaVinci Xi και σε λαπαροσκοπικούς προσομοιωτές. Το πιο σύγχρονο και εξειδικευμένο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα αποκλειστικά για χειρουργούς.
Μενέλαος Ζουλάμογλου
Ειδικευόμενος Χειρουργικής, Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών
Η αληθινή εκπαίδευση συνίσταται λιγότερο σε διδαχή, και περισσότερο σε άσκηση. Στο συγκεκριμένο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα, οι ώρες θεωρίας συνδυάστηκαν σε απόλυτο βαθμό με εκείνες της άσκησης, δημιουργώντας συνθήκες κάτω από τις οποίες κάθε ειδικευόμενος ή ειδικευμένος χειρουργός θα ήθελε να βρεθεί.
Δημήτριος Καλλιούρης
Ειδικευόμενος Χειρουργικής, 417 Νοσηλευτικό Ίδρυμα ΜΤΣ
[…] Η θεωρητική προσέγγιση νέων ερωτημάτων και η ανασκόπηση επικαιροποιημένης βιβλιογραφίας, σε συνδυασμό με την πρακτική εξάσκηση τόσο σε ειδικούς λαπαροσκοπικούς προσομοιωτές, όσο και στο ρομποτικό σύστημα DaVinci Xi καθιστούν το συγκεκριμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών μια εκπαιδευτική αναγκαιότητα και απαραίτητο εφόδιο για κάθε χειρουργό που θέλει να συμβαδίζει με τα επιστημονικά προστάγματα της σύγχρονης χειρουργικής επιστήμης.
Γεωργία Μπομπέτση
Ειδικευόμενη Χειρουργικής, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν»

Έναρξη Μαθημάτων – Ανακοινώσεις

Σας κοινοποιούμε οδηγίες για τη διεξαγωγή της χειμερινής εξεταστικής περιόδου του ακαδημαϊκού έτους 2021 – 2022, όπως μας κοινοποιήθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, στα πλαίσια της τρέχουσας πανδημίας COVID-19.
Τετάρτη, 19/1/2022
21:31
Οι παραδόσεις του ΠΜΣ θα ξεκινήσουν το Σάββατο 23 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 09:00 στο ΓΝΑ «Ιπποκράτειο» (Β. Σοφίας 114, 11527 Αθήνα), στο Αμφιθέατρο της Α' Προπαιδευτικής Χειρουργικής Κλινικής (κτίριο Β', ημιώροφος μεταξύ 2ου και 3ου ορόφου). Οι φοιτητές που θα παρακολουθούν δια ζώσης οφείλουν, βάσει των οδηγιών της Ιατρικής Σχολής Αθηνών και των κειμένων νομικών διατάξεων, να είναι πλήρως εμβολιασμένοι.
Τετάρτη, 20/10/2021
10:49

Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας σχετικά με απορίες σας ως προς το ΠΜΣ χρησιμοποιώντας την ανωτέρω φόρμα, η μέσω email στις αναφερόμενες διευθύνσεις.

Για αιτήσεις υποψηφιότητας συμμετοχής για την ακαδημαϊκή διετία 2021 – 2023 θα βρείτε τα απαραίτητα έντυπα και δικαιολογητικά, μαζι με οδηγίες για το πώς θα υποβάλλετε την αίτησή σας, στο site της Ιατρικής Σχολής Αθηνών, κάνοντας κλικ εδώ.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διεύθυνση

«Ιπποκράτειο» Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών
Παράρτημα
Βασιλίσσης Σοφίας 108
5ος όροφος
11527, Αθήνα

Τηλέφωνα Επικοινωνίας:
  • +30 697 979 40 20 (κα. Καρακάση)
  • +30 697 50 23 763 (κ. Σμπαρούνης)
Email:

annakar@med.uoa.gr
spyros.smparounis@gmail.com

Κύλιση προς τα επάνω