Πρόγραμμα Σπουδών – Έγγραφα

Το Πρόγραμμα Σπουδών του ΠΜΣ κατανέμεται σε τέσσερα ακαδημαϊκά εξάμηνα. Τα πρώτα τρία εξάμηνα εστιάζουν το κάθε ένα σε μία ενότητα της σύγχρονης Χειρουργικής και των νέων τεχνολογιών που αφορούν σε αυτή, καθώς και τις εφαρμογές τους, και αποτελείται τόσο από θεωρητικές παραδόσεις, όσο και από συνεδρίες πρακτικής εξασκήσεως, πάνω σε προπλάσματα, προσομοιωτές, σταθμούς εξάσκησης, ρομποτική κονσόλα, ή συμμετοχή σε πραγματικές επεμβάσεις στο χώρο του χειρουργείου. Το Δ’ Εξάμηνο αφορά στην εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας των φοιτητών.

Το συνοπτικό Πρόγραμμα Σπουδών του ΠΜΣ διαμορφώνεται ως εξής:

Α’ Εξάμηνο
Νέες Τεχνολογίες και Χειρουργική
Λαπαροσκοπική Χειρουργική
Ρομποτική Χειρουργική
Ενδοσκοπική Χειρουργική
Εφαρμοσμένη Απεικονιστική Χειρουργική
Χειρουργική Φυσικών Οπών
Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική – Παχυσαρκία
Φυσιολογία/Παθοφυσιολογία της Σίτισης
Θρεπτικές Ανάγκες
Βασικός Μεταβολισμός
Διαιτητικές Προσεγγίσεις
Συννοσηρότητες της Παχυσαρκίας
Μεταβολικά Επακόλουθα Παχυσαρκίας
Ψυχολογικό Υπόβαθρο Παχυσαρκίας
Παχυσαρκία στα Διάφορα Νοσήματα
Μεταβολική Χειρουργική
Είδη Βαριατρικών Επεμβάσεων
Ενδοσκοπικές Παρεμβάσεις
Αποτελέσματα και Παρακολούθηση
Πρακτική Εξάσκηση επί των ανωτέρω διδαχθέντων αντικειμένων του Α’ Εξαμήνου
Β’ Εξάμηνο
Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική Ανωτέρου Πεπτικού
Καλοήθεις Παθήσεις Οισοφάγου – Στομάχου
Γαστροοισοφαγική Παλινδρόμηση, Αχαλασία Οισοφάγου
Παθοφυσιολογία, Φαρμακευτική Αγωγή
Ενδοσκοπικές Παρεμβάσεις, Ελάχιστα Επεμβατικές Τεχνικές
Αποτελέσματα
Κακοήθεις Παθήσεις Οισοφάγου – Στομάχου
Επιδημιολογία, Διαγνωστικές Τεχνικές, Σταδιοποίηση
Ενδοσκοπικές και Χειρουργικές Τεχνικές
Επικουρική/νεοεπικουρική Θεραπεία
Παρακολούθηση – Αποτελέσματα
Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική άλλων Παθήσεων Ανωτέρω Πεπτικού
Συμπαγή Όργανα και Κήλες, Ήπαρ, Χοληφόρα, Πάγκρεας, Σπλήνας
Μετεγχειρητικές Κήλες Κοιλιακού Τοιχώματος
Επιδημιολογία, Διάγνωση, Ενδοσκοπικές και Χειρουργικές Τεχνικές
Αποτελέσματα
Πρακτική Εξάσκηση επί των ανωτέρω διδαχθέντων αντικειμένων του Β’ Εξαμήνου
Γ’ Εξάμηνο
Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική Κατωτέρω Πεπτικού
Καλοήθεις Παθήσεις Κατωτέρω Πεπτικού
Εκκολπωματίτιδα, Φλεγμονώδεις Νόσοι του Εντέρου
Διάγνωση, Πρόγνωση, Επιδημιολογία
Φαρμακευτική Θεραπεία, Χειρουργικές Τεχνικές
Αποτελέσματα, Παρακολούθηση
Κακοήθεις Παθήσεις Κατωτέρω Πεπτικού
Επιδημιολογία, Διάγνωση, Σταδιοποίηση
Χειρουργικές Τεχνικές, Επικουρικές/νεοεπικουρικές Θεραπείες, Επιπλοκές
Παρακολούθηση, Αποτελέσματα
Μεθοδολογία της Έρευνας
Πρακτική Εξάσκηση επί των ανωτέρω διδαχθέντων αντικειμένων του Γ’ Εξαμήνου
Δ’ Εξάμηνο
Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας του ΠΜΣ

Έγγραφα

Κανονισμοί και Μηχανισμοί του ΠΜΣ:

Κατεβάστε τον Κώδικα Δεοντολογίας και Καλής Πρακτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών:

Κατεβάστε το ΦΕΚ του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προηγμένη Λαπαροσκοπική και Βαριατρική Χειρουργική»:

Κύλιση προς τα επάνω