Σχετικά με το ΠΜΣ

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Νέες Τεχνολογίες Χειρουργικής Πεπτικού, Ελάχιστα Επεμβατικές Τεχνικές, Βαριατρική Χειρουργική» είναι ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Λειτουργεί στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της Α’ Προπαιδευτικής Χειρουργικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής Αθηνών, στο «Ιπποκράτειο» Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών, έχει διάρκεια δύο έτη και απευθύνεται αποκλειστικά σε ειδικευμένους και ειδικευόμενους Χειρουργούς.

Η σύλληψη του ΠΜΣ ξεκίνησε ως όραμα του Ομότιμου Καθηγητή Χειρουργικής της Ιατρικής Σχολής Αθηνών κ. Εμμανουήλ Λεάνδρου, και λειτούργησε για πρώτη φορά το 2019 με τον τίτλο «Προηγμένη Λαπαροσκοπική και Βαριατρική Χειρουργική», φιλοξενώντας 16 φοιτητές για τον πρώτο κύκλο μαθημάτων του. Το Πρόγραμμα δημιουργήθηκε για να καλύψει το μεγάλο κενό που υπάρχει στη χώρα μας στην εκπαίδευση των νέων χειρουργών στις νέες λαπαροσκοπικές και ρομποτικές τεχνικές: υπάρχουν διάφορες πρωτοβουλίες τόσο του ευρύτερου δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα που αποσκοπούν στο να παρέξουν τις απαραίτητες αυτές δεξιότητες στους χειρουργούς.

Αποστολή του ΠΜΣ είναι να δώσει τη δυνατότητα στους φοιτητές του να εντρυφήσουν στη θεωρία, αλλά κυρίως στην πράξη, των νέων λαπαροενδοσκοπικών και ρομποτικών τεχνικών, μέσα από ένα επιμελώς οργανωμένο, εντατικό διετές πρόγραμμα σπουδών. Στόχος μας είναι η προετοιμασία της νέας γενιάς χειρουργών, έτοιμων να αξιοποιήσουν όλα τα σύγχρονα τεχνικά μέσα, σε οποιοδήποτε περιβάλλον, ώστε να μπορούν να διαθέσουν στους ασθενείς τους υψηλής ποιότητας χειρουργικές υπηρεσίες υγείας, με επιστημονική επάρκεια και σωστές προδιαγραφές. Πρόκειται για το μοναδικό, από την έναρξη λειτουργίας του ως και σήμερα, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στον Ελληνικό πανεπιστημιακό χώρο, που απευθύνεται αποκλειστικά σε χειρουργούς, κάτι που μας επιτρέπει να εμβαθύνουμε στο υπό διδασκαλία αντικείμενο με εντατικούς ρυθμούς και με ιδιαίτερη έμφαση στην πρακτική εξάσκηση των φοιτητών σε πολλαπλά περιβάλλοντα: simboxes, σταθμούς προσομοίωσης, ρομποτική κονσόλα και στο χώρο του χειρουργείου, με συμμετοχή σε πραγματικές χειρουργικές επεμβάσεις.

Έχοντας κατά νουν ότι η χειρουργική επιστήμη και τεχνολογία εξελίσσονται συνεχώς, και με δεδομένες τις αυξημένες απαιτήσεις της εποχής, η Διοικούσα Επιτροπή του Προγράμματος, μετά την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου λειτουργίας του, αποφάσισε ότι είναι απαραίτητη η συνεχής εξέλιξη και βελτίωσή του, ώστε να παραμένει επίκαιρο και να ανταποκρίνεται στις εξελίξεις. Με βάση αυτά τα δεδομένα, το Πρόγραμμα πήρε τη νέα του μορφή, έχοντας πλέον ως τίτλο «Νέες Τεχνολογίες Χειρουργικής Πεπτικού, Ελάχιστα Επεμβατικές Τεχνικές, Βαριατρική Χειρουργική», και επικαιροποιώντας το πρόγραμμα σπουδών του ώστε να συμπεριλαμβάνει τις νεώτερες ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές. Η θεωρητική διδασκαλία γίνεται δια ζώσης, και ταυτόχρονα εξ’ αποστάσεως για επιλεγμένη μερίδα των φοιτητών που, λόγω των επαγγελματικών τους υποχρεώσεων, δε διαμένουν στην Αθήνα, ενώ οι συνεδρίες πρακτικής εξάσκησης γίνονται υποχρεωτικά δια ζώσης για όλους ανεξαιρέτως τους φοιτητές, με βάση ειδικό πρόγραμμα που καταρτίζεται με γνώμονα τις ανάγκες τους.

Προσδοκία μας είναι το Λαπαροενδοσκοπικό και Ρομποτικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών μας να καταστεί ένα de facto απαραίτητο στάδιο στην εκπαίδευση του κάθε σύγχρονου Χειρουργού που θέλει να εμβαθύνει στις νέες αυτές τεχνολογίες, και να τις ενσωματώσει στην κλινική πρακτική του.

Θα είναι χαρά μας να σας υποδεχτούμε και να σας καθοδηγήσουμε στο θαυμαστό κόσμο της Ελάχιστα Επεμβατικής Χειρουργικής.

Μετά Τιμής,

Δημήτριος Θεοδώρου
Καθηγητής Χειρουργικής Ιατρικής Σχολής Αθηνών
Επιστημονικός Υπεύθυνος ΠΜΣ «Νέες Τεχνολογίες Χειρουργικής Πεπτικού, Ελάχιστα Επεμβατικές Τεχνικές, Βαριατρική Χειρουργική»
Α’ Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική ΕΚΠΑ
«Ιπποκράτειο» Γ.Ν.Α.

Κύλιση προς τα επάνω