Βιογραφικό Συντελεστή

Κωνσταντίνος Τούτουζας

Μέλος Διοικούσας Επιτροπής
Καθηγητής Χειρουργικής
Α' Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική ΕΚΠΑ, ΓΝΑ «Ιπποκράτειο»
Κύλιση προς τα επάνω