Βιογραφικό Συντελεστή

Άννα Καρακάση

Συντονισμός – Διοικητική Υποστήριξη
Α' Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική ΕΚΠΑ, ΓΝΑ «Ιπποκράτειο»
Κάτοχος πτυχίου Νομικής Σχολής Αθηνών
Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών «Παγκόσμια Υγεία – Ιατρική Καταστροφών»
Κύλιση προς τα επάνω