Βιογραφικό Συντελεστή

Κωνσταντίνος Αλμπανόπουλος

Υπεύθυνος Ενότητας Βαριατρικής Χειρουργικής
Αναπληρωτής Καθηγητής Χειρουργικής
Α' Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική ΕΚΠΑ, ΓΝΑ «Ιπποκράτειο»
Ο κ. Αλμπανόπουλος Κωνσταντίνος ανήκει στη δύναμη της Α’ Προπαιδευτικής Χειρουργικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών και προσφέρει τις υπηρεσίες του ανελλιπώς από το 2010 έως το 2014 ως Λέκτορας, από το 2014 έως και το 2019 ως Επίκουρος Καθηγητής, και ως Αναπληρωτής Καθηγητής από το 2019 έως και σήμερα. Ο κ. Αλμπανόπουλος διαθέτει άριστη κλινική και άρτια χειρουργική κατάρτιση, η οποία αποκτήθηκε κατά την ειδίκευσή του στην Α’ Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική του ΕΚΠΑ και την μετεκπαίδευσή του σε έγκριτα Χειρουργικά Κέντρα του εξωτερικού. Κατά την διάρκεια της θητείας του, τόσο ως Λέκτορας και Επίκουρος Καθηγητής, όσο και ως Αναπληρωτής Καθηγητής, έχει παρουσιάσει άριστο κλινικό έργο με συμμετοχή σε μεγάλο αριθμό χειρουργικών επεμβάσεων όλου του φάσματος της Γενικής Χειρουργικής και ιδίως της Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής. Έχει συνεχή παρουσία στο εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο της Α’ Προπαιδευτικής Χειρουργικής Κλινικής του ΕΚΠΑ. Διοργανώνει και συμμετέχει σε πλήθος πρωτοκόλλων κλινικής έρευνας, σε μετεκπαιδευτικά σεμινάρια, καθώς και στην διδασκαλία μαθημάτων στους Προπτυχιακούς και Μεταπτυχιακούς φοιτητές. Αποτελεί ενεργό και τακτικό μέλος στην Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία, μέλος του Επαγγελματικού Συμβουλίου της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας, μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Ενδοσκοπικής Χειρουργικής και άλλων Επεμβατικών Τεχνικών στην οποία έχει διατελέσει και Πρόεδρος (2013-2015), καθώς και μέλος της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας Παχυσαρκίας. Επιπλέον είναι μέλος σε διεθνείς επιστημονικές εταιρείες (ΕΑΕS, IFSO). Παρουσιάζει μια διαρκή επιστημονική παρουσία, συμμετέχοντας στην οργανωτική επιτροπή 29 συνεδρίων, ως ομιλητής – σχολιαστής σε 46 συνέδρια, με 31 ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια και 22 ανακοινώσεις σε εθνικά συνέδρια, 29 διαλέξεις – εισηγήσεις ως προσκεκλημένος ομιλητής καθώς και ήταν 54 φορές πρόεδρος-συντονιστής παρουσιάσεων/εργασιών, εθνικές και διεθνείς. Έχει σημαντικό ερευνητικό – συγγραφικό έργο, όπως τεκμηριώνεται από από τις ξενόγλωσσες δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά, οι οποίες καταγράφονται σε διεθνείς βάσεις δεδομένων (PubMed-Scopus). Το συγγραφικό του έργο έχει τύχει διεθνούς αναγνώρισης, όπως προκύπτει από το σημαντικό αριθμό διεθνών βιβλιογραφικών ετεροαναφορών του (257). Ιδιαίτερα επισημαίνεται ότι το Μάιο του 2016 του απονεμήθηκε ο τίτλος του Surgeon of Excellence For Bariatric and Metabolic Surgery από την Εuropean Accreditation Council for Bariatric Surgery για την συμμετοχή του στο Βαριατρικό τμήμα της Λαπαροενδοσκοπικής Μονάδας της Α΄Προπαιδευτικής Πανεπιστημιακής Χειρουργικής Κλινικής, που αναγνωρίστηκε ως Κέντρο Αριστείας (Center of Excellence) της Βαριατρικής και Μεταβολικής Χειρουργικής.
Κύλιση προς τα επάνω