Βιογραφικό Συντελεστή

Δημήτριος Θεοδώρου

Επιστημονικός Υπεύθυνος ΠΜΣ, Υπεύθυνος Ενότητας Ανωτέρου Πεπτικού
Καθηγητής Χειρουργικής
Α' Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική ΕΚΠΑ, ΓΝΑ «Ιπποκράτειο»
Κύλιση προς τα επάνω